امروز

دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398

ورود اعضا

اوقات شرعی

احیای یک بنای تاریخی

 

از لحاظ معماری این خانه دوره پهلوی با مساحتی در حدود 170 متر مربع با دو اشکوب بنا شده است. معماری خانه برگرفته از خانه های درونگراست . فضاهای خانه در 3 ضلع جنوب ، شرق و غرب حیاط کوچکی شکل گرفته اند. بدنه ی شرقی بنا که در مرحله ی اول شکل گرفته شامل سه اتاق با کاربری های مطبخ ، مهمانخانه و انبار و به اصطلاح بالاچی می باشد. ضلع غربی شامل دو اتاق با کاربری انبار و نشیمن می باشد که اتاق نشیمن از یک ایوان کوچک برخوردار است و همچنین دسترسی به سمت بام و دستشویی زیر پله را شامل می شود. ضلع جنوبی شامل دو ایوان تابستانه ی کوچک است. در طبقه ی اول یک اتاق با نام بالاخانه که برای استفاده ی مهمان های شهری بوده در آخرین مرحله ساخته شده است. نکته دیگری در مورد این بنا این است که به دلیل گران بودن ساخت و ساز در و پنجره ، هیچ کدام از اتاقهای این خانه به جز بالاخانه که در شرایط اقتصادی بهتری بنا گشته است ، گشودگی ندارند و خانه بدون هیچ تزیینی می باشد به جز سقف اتاق ها که دارای حداقل تزییناتی هستند که نتیجه ی نوع اجرای سقف هاست وبه جز دو اتاق مهمانخانه و نشیمن که بدنه ی گچی دارند ، بقیه از کاهگل و خشت ساخته شده اند.

 

 

 

1 2 3 4

 


نکته مهم این است که با وجود آ سیبهای فراوان این بنایی بسیار ارزشمند از لحاظ موقعیت آن در حافظه مردم محل و به‌خصوص از لحاظ معماری است. از لحاظ معماری این بنایی روستایی به سبک قاجار و با معماری سنتی ایران است که تقریباً تمام عناصر معماری سنتی ایران از جمله حیات مرکزی در آن دیده می‌شود و بنایی است که با توجه لازمی که در خور آن است قابلیت ثبت شدن در میراث فرهنگی را دارد که غیر از ارزش فرهنگی آن باعث جلب توریسم و در نتیجه رونق اقتصادی منطقه است. این نکات در مورد این بنا مورد توجه صاحبنظران قرار گرفت و در نتیجه توسط آقای دکتر قانعی خریداری شد و در حال مرمت با کاربردی احیا کننده است تا به اهالی محل تقدیم شود. کاربردی که برای آن در نظر گرفته شده کتابخانه و مرکز فرهنگی است که با استقبال اهالی برای رشد بیشتر فرهنگی همگان به‌خصوص جوانان مواجه شده است. کاربرد کتابخانه و مرکز فرهنگی کاربردی است که در محل نیاز به آن بسیار احساس می‌شود به این شکل که به عنوان مثال غیر از حسینیه مزرعه شور این روستا دارای کتابخانه دیگری نمی باشد که باعث می‌شود این پروژه عام المنفعه بسیار مورد استقبال قرار گیرد و همکاری بسیاری از اهالی محل را جلب کرده تا در مرمت و بازسازی و اهدای مصالح کوشش های بسیار به عمل آورند و به کتابخانه و مرکز فرهنگی خود یاری بسیار رسانند. استقبال بسیار مردم به علت نیاز به ارتقای فرهنگی نسل آینده هم بوده است. نکته مهم دیگر در مورد پروژه احداث فضای سبز مقابل کتابخانه و مرکز فرهنگی است که با هدف افزایش تعامل اجتماعی و تبادل فرهنگی مردم محل مرمت بنای تاریخی داخل آن را نیز شامل می‌شود.

 

5 6 7 8