امروز

دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398

ورود اعضا

اوقات شرعی

بافت فرسوده

بعد از زمین لرزه بم روستاهای ایران از جمله روستای مزرعه شور اصفهان شاهد تخریب بسیاری از خانه های خشتی خود توسط اهالی آنها بوده اند که به علت ترس از وقوع زلزله در صورت توانایی مالی اقدام به تخریب و نوسازی این بناهای ارزشمند تاریخی نموده و در این بین باعث از بین رفتن بافت قدیمی روستایی و جایگزین شدن آن با طرح شطرنجی شهری شده اند غافل از اینکه با مراقبت کافی و مقاوم سازی و استحکام بخشی لازم این بناهای سنتی قابلیت کاربری کامل به دور از هر گونه نگرانی سازه ای را دارا می باشند.