امروز

سه شنبه, 04 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

اوقات شرعی

بررسي مسائل و مشكلات حوزه راه و ترابري با حضور معاون محترم وزير

حضور معاون محترم وزير راه و مديركل راه آهن كشور جناب آقاي دكتر محمدزاده ، مديركل محترم راه آهن استان جناب آقاي مهندس سادات حسيني ، جناب آقاي دكتر كامران نماينده محترم مردم در مجلس و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر در محل شهرداري و بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل و مشكلات حوزه راه و ترابري شهر سجزي .