امروز

Monday, 27 May 2019

ورود اعضا

اوقات شرعی

حجاب و عفاف هديه آسماني و تاج بندگي

حجاب ، آئينه تمام نماي اقتدا به مادر خوبيها حضرت فاطمه زهرا (س) است .

 شهيد مطهري: کسي که زيبايي انديشه دارد زيبايي ظاهر خود را به نمايش نمي گذارد .

 

 

 

 

مدال نقره به اتش نشان شهرداري رسيد

محمدرضا شمس آتش نشان خدوم و غيرتمند شهرداري سجزي به مقام دوم كشتي فرنگي كارگران ايران دست يافت .