امروز

سه شنبه, 30 بهمن 1397

ورود اعضا

اوقات شرعی

حجاب و عفاف هديه آسماني و تاج بندگي

حجاب ، آئينه تمام نماي اقتدا به مادر خوبيها حضرت فاطمه زهرا (س) است .

 شهيد مطهري: کسي که زيبايي انديشه دارد زيبايي ظاهر خود را به نمايش نمي گذارد .