امروز

دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398

ورود اعضا

اوقات شرعی

احداث پارك شهدا

ضمن تبريك بمناسبت هفته دفاع مقدس به اطلاع شهروندان گرامي شهر سجزي ميرساند

عمليات احداث پارك شهداي شهر درحال اجرا و تا كنون حدود

شصت و پنج درصد پيشرفت فيزيكي داشته است .