امروز

دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398

ورود اعضا

اوقات شرعی

عمليات آسفالت معابر شهر

عملیات روکش آسفالت معابر شهر سجزی با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ريال در حال اجرا می باشد.
شهردار  سجزی ضمن اعلام این خبر از صبر و شکیبایی مردم فهیم شهر سجزی در طول اجرای این پروژه تقدیر بعمل می آورد .