امروز

شنبه, 01 مهر 1396

ورود اعضا

اوقات شرعی

ساختار و تشکیلات

 

 

 

changanian 

نام و نام خانوادگی :

سعید چنگانیان

متولد :  

1355

میزان تحصیلات :

لیسانس علوم تربیتی

سمت :

سرپرست شهرداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

سیف اله رضایی

متولد :  

1351

میزان تحصیلات :

لیسانس عمران

سمت :

مسئول فنی و شهرسازی

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

حمید غفاری

متولد :  

1360

میزان تحصیلات :

فوق لیسانس ادبیات

سمت :

مسئول حراست و روابط عمومی

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

علی اصغر حسینی

متولد :  

1350

میزان تحصیلات :

لیسانسحقوق

سمت :

مسئول درآمد و کارپرداز

 

 

نام و نام خانوادگی :

حسن عاطفی

متولد :  

1357

میزان تحصیلات :

لیسانسIT

سمت :

مسئول روابط عمومي

 

 


 

نام و نام خانوادگی :

محمد آیتی

متولد :  

1358

میزان تحصیلات :

لیسانسحقوق

سمت :

كارشناس حقوقي

 

 

پرسنل خدمات شهر و فضای سبز شهر سجزی

امير رضا احمدپور

احمدپور
 

محمد كنعاني

محمدکنعانی 

سعید کلانتر منش

سعیدکلانترمنش 

احمدرضا محمدی

احمدرضامحمدی 

مصطفی عبدلی

مصطفی عبدلی
 

حسن مظاهری

حسن مظاهری 

مصطفی حسنی

مصطفی حسنی 

علیرضا وامانده

علی وامانده

مصطفی مظاهری

مصطفی مظاهری
 

علی آیتی

علی آیتی 

 

 

اکبر حسنی

اکبرحسنی