امروز

دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398

ورود اعضا

اوقات شرعی

ساختار و تشکیلات

 

 

نام و نام خانوادگی :

سيد محمد معين الديني

متولد :  

1350

میزان تحصیلات :

كارشناسي ارشد

سمت :

شهردار سجزي

 

 

changanian 

نام و نام خانوادگی :

سعید چنگانیان

متولد :  

1355

میزان تحصیلات :

لیسانس علوم تربیتی

سمت :

مسئول امور مالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

سیف اله رضایی

متولد :  

1351

میزان تحصیلات :

لیسانس عمران

سمت :

مسئول فنی و شهرسازی

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

حمید غفاری

متولد :  

1360

میزان تحصیلات :

فوق لیسانس ادبیات

سمت :

مسئول حراست

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

علی اصغر حسینی

متولد :  

1350

میزان تحصیلات :

لیسانسحقوق

سمت :

مسئول درآمد و کارپرداز

 

 

نام و نام خانوادگی :

حسن عاطفی

متولد :  

1357

میزان تحصیلات :

لیسانسIT

سمت :

مسئول روابط عمومي

 

 


 

نام و نام خانوادگی :

محمد آیتی

متولد :  

1358

میزان تحصیلات :

لیسانسحقوق

سمت :

كارشناس حقوقي

 

 

پرسنل خدمات شهر و فضای سبز شهر سجزی

امير رضا احمدپور

 

 

سرپرست خدمات شهري شهرداري

 

احمدپور
 

اکبر حسنی


اکبرحسنی 

سعید کلانتر منش

سعیدکلانترمنش 

مصطفی مظاهری


مصطفی مظاهری 

مصطفی عبدلی

مصطفی عبدلی
 

علی آیتی

علی آیتی
 

مصطفی حسنی

مصطفی حسنی 

علیرضا وامانده

علی وامانده