امروز

دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398

ورود اعضا

اوقات شرعی

شهرداران قبلی

شهرداران قبلی شهر شهید پرور  سجزی

 

 

هومن شیروانیان :     از 1392/7/1  تا  1396/5/31

 

 

 

 

محمدرضا محمدزاده :  تا مرداد ماه 1392

 

 

 

 

علی اکبر محمودی :       تا 1389

 

 

 

سید حیدر ثمریان :    تا خرداد 1386

 

 

 

 

سید عل اصغر فیاض :    از بدو تأسیس شهرداری ( 1377 ) تا سال 1383